projets de recherche(2021 - 2021)


Organisation:  Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Chercheur principal: Eneko Agirre
Participants:  Eneko Agirre, Arantxa Otegi
Eneko Agirre, Arantxa Otegi


All projects(fr)