ikerkuntza proiektuak • Informazio bilaketa aurreraturako informazio erauzketa hobea

  (2019 - 2023)
 • LUTEST: LANGUAGE UNDERSTANDING TEST SETS

  El objetivo de LUTEST es la creación de conjuntos de prueba, así como de una metodología de evaluación que proporcione evidencias sobre las capacidades de generalización lingüística de los métodos de aprendizaje profundo aplicados al PLN.

  (2020 - 2023)


 • Euskarazko konbinazio lexikoak aztertuko dira ikasleen corpus akademiko batean testu akademikoen idazketan laguntzeko tresna bat (HARTA) garatzeari begira.

  (2020 - 2023)
 • IGARRITZ: euskarazko testu predikziorako web ingurune egokitua

  IGARRITZ

  (2023 - 2023)


 • SignON - Sign Language Translation Mobile Application and Open Communications Framework

  (2021 - 2023)


 • Trustworthy AI - Integrating Learning, Optimisation and Reasoning

  (2020 - 2023)
 • VIRPAT1.0

  Proiektuak simulatutako VP gisa funtzionatzen duen Elkarrizketa Sistema bat eraiki nahi du.

  (2022 - 2023)
 • Virtual Patient 1.0

  Gaztelaniazko paziente birtualaren sorkuntza

  (2022 - 2023)
 • (2021 - 2023)


 • DOTT-HEALTH

  (2020 - 2023)


 • CLARIAH ikerketa azpiegitura banatuari laguntza emateko Gipuzkoako Foru-Aldundiaren dirulaguntza

  (2023 - 2023)
 • EXtracción de entidades médicas y creación de líneas TEmporales basadas en técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural aplicadas a la historia clínica del PAciente (EXTEPA)  (2022 - 2023)
 • (2022 - 2023)
 • SAHCOBA: Syntactically Annotated Historical Corpus in Basque.

  Sintaktikoki Etiketatutako Euskarazko Corpus Historikoa (SAHCOBA)

  (2019 - 2022)
 • TENDER-2021-PERINATAL

  DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF MICRODATA ON PERINATAL HEALTH INEQUALITIES

  (2021 - 2022)


 • UPV/EHUn Azpiegitura Zientifikoa eta Funts Bibliografikoak erosi eta berritzeko laguntzak 2020: Servidor multi-gpu con 8 Tesla V100.

  (2021 - 2022)


 • European Language Equality

  (2021 - 2022)


 • Analisis of Political Texts

  (2020 - 2022)
 • Extracción de información de instrumentos PRO  (2021 - 2022)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2021 - 2022)


 • IZFE PoC Chatbot QA

  (2022 - 2022)


 • Adimen artifizialeko eredu neuronalen belaunaldi berria, Euskal Herriko hizkuntzaren teknologien industria eraldatzeko.

  (2020 - 2021)


 • MT4All

  (2020 - 2021)


 • Eleaniztasun testuetatik ezagutza erauzi, ulertu eta arrazonamendua egin ikasketa sakona erabiliz.

  (2019 - 2021)


 • IXA taldea. A motako ikertalde finkatua.

  (2019 - 2021)


 • Ikasketa sakona, Big Data eta ezagutzaren kudeaketa eleanitza.

  (2019 - 2021)


 • DOMINO: Itzulpen automatiko neuronala, domeinuan, eta ez-gainbegiratua.

  (2019 - 2021)


 • Testu klinikoak euskaratik eta euskarara egokitzeko itzultzaile automatiko baten garapena eta ezartzea

  (2019 - 2021)


 • INTELE: red estratégica para la promoción de las infraestructuras de tecnologías del lenguaje en ehumanidades y ciencias sociales

  (2020 - 2021)


 • COVID-19 gaixotasunari buruzko funtsezko galderen zaintza automatizatua zientzia-argitalpenetan

  (2020 - 2021)


 • Euskal Administrazioaren tramite eta zerbitzuen inguruan maiz egiten diren galderei erantzuteko adimen artifizialean oinarritutako sistema garatzea helburu duen proiektua

  (2021 - 2021)
 • (2020 - 2021)


 • Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa: Servidor de 16 GPUs para Deep Learning en el ámbito del PLN.

  (2021 - 2021)


 • Galdera-erantzun sistema berritzailea (QA) garatzea da proiektu honen helburua, pazienteen historia klinikoetako testuetatik informazio espezifikoa ateratzea ahalbidetuko duena, erabakiak hobeto hartzeko.

  (2020 - 2021)


 • enetCollect: Hizkuntzen Ikasketa eta Crowdsourcing konbinatzeko sare europar berria

  (2017 - 2021)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2020 - 2021)


 • Sintaktikoki etiketatutako euskarazko corpus historikoa

  (2017 - 2021)


 • Paragrafo eta dolumentu mailan koherente diren Itzulpen automatiko neuronaleko metodo eta sistemak sortzea

  (2020 - 2021)
 • UnsupNMT: Traducción Automática Neuronal no Supervisada: un nuevo paradigma basado solo en textos monolingües.

  UnsupNMT: Itzulpen Automatiko Neuronal ez-gainbegiratua: testu elebakarretan oinarritutako paradigma berria

  (2018 - 2020)


 • LINGUATEC: mugakide diren hizkuntzen arteko lankidetza eta ezagutza-transferentzia hizkuntza-teknologian.

  (2018 - 2020)


 • Aholkularitza zientifikoa laguntzaile pertsonal baten eraikuntzan

  (2019 - 2020)


 • Pertsonekiko elkarrekintza ikasten etengabeko gizaki-ordenagailu elkarrekintzaren bidez

  (2017 - 2020)


 • Hizkuntza eredu eleanitzen aurre-entrenamendua

  (2020 - 2020)


 • AI2LEARN proiektuaren helburua, trabajos.com web orriko erabiltzileek igotako gaztelaniazko testu fitxategizko curriculum vitaeetatik informazio esanguratsua erauztea da.

  (2019 - 2020)
 • Asesoría sobre sistemas de diálogo voice2text  (2020 - 2020)


 • Ezarpenaren ondoren ikasten duten galdera-erantzun elkarrizketa sistemak (Google saria, 2019)

  (2020 - 2020)
 • (2020 - 2020)
 • MultiNMT: Traducción automática neuronal mulltidireccional orientada al cliente.  (2019 - 2019)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.

  BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.

  (2018 - 2019)
 • Sistema de búsqueda de respuestas aplicado a las listas de FAQ

  Galdera-erantzun sistemak FAQ erako listetan aplikatua

  (2019 - 2019)
 • Servicio para la desambiguación de agentes del sector ID+I

  Ikerketa Garapen eta Berrikuntza sektoreko agente-disanbiguaziorako zerbitzua

  (2018 - 2019)
 • (2018 - 2019)
 • RPA-IA  (2019 - 2019)
 • Hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak

  Administrazioan hizkuntza-teknologiak sustatzeko proiektu transbertsalak abian jartzeko proposamena

  (2019 - 2019)


 • MODENA: Neurona-eredu aurreratua kalitate handiko itzulpengintza automatikorako

  (2018 - 2019)


 • PROSA-MED: testuen prozesamendu semantiko aurreratua diagnostikoak, prozedurak, kontzeptu medikoak eta beraien arteko erlazioak txosten medikoetan.

  (2016 - 2019)
 • Tecnologías del lenguaje en proyecto transversales.  (2019 - 2019)


 • Albiste faltsuak (Fake News)

  (2019 - 2019)
 • Euskara HTen arloan sustatzeko proposamenak.  (2019 - 2019)


 • Ikertaldeentzako UPV/EHUren diru-laguntza

  (2016 - 2019)
 • Hizkuntza Teknologia: Egoeraren diagnostikoa eta AMIA egitea.  (2019 - 2019)
 • (2019 - 2019)
 • Extracción de información documental.  (2019 - 2019)
 • Revisión lingüística de un sistema de diálogo en Euskera.  (2019 - 2019)
 • Informe del estado del arte de sistemas de diálogo.  (2019 - 2019)
 • CROSSTEXT: Automatic Generation of Multilingual Semantic Processors

  Etiketatzaile eleaniztasunak automatikoki sortzen

  (2017 - 2019)
 • Accessing FAQ and CQA sites via dialogue (Google faculty research awards 2018)  (2019 - 2019)
 • Dialogo-sistemen artearen egoera

  Euskarazko elkarrizketa-sistemen errebisio linguistikoa.

  (2019 - 2019)
 • DL4NLP: Deep Learning aplicado al Procesamiento del Lenguaje Natural como apoyo a los ámbitos del RIS3  (2019 - 2019)
 • Plan de formación de las tecnologías lingüísticas.  (2019 - 2019)


 • TADEEP: Itzulpengintza automatiko sakona

  (2016 - 2018)
 • (2016 - 2018)
 • Lexikoaren Behatokia X  (2018 - 2018)
 • MUSTER: Multimodal processing of Spatial and TEmporal expRessions: Toward Understanding Space and Time in Language Enhanced by Vision.

  Prozesaketa multimodala denbora-espresio zein espresio tenporaletan: espazio eta denboraren ulermeneruntz hizkuntza eta bisioa erabiliz.

  (2016 - 2018)
 • Openminted: Sharing IXA pipes in the OpenMinTeD platform.  (2018 - 2018)


 • DETEAMI: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa txosten medikuetan, lengoaia naturalaren prozesamenduko teknikak erabiliz.

  (2015 - 2018)
 • Consultoria técnica interstock.

  Interstock aholkularitza teknikoa.

  (2017 - 2018)
 • Protágoras: Desarrollo de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para el desarrollo de un motor cognitivo.

  Protágoras: Motor kognitibo bat garatzeko hizkuntza prozesamenduko algoritmoak

  (2017 - 2018)
 • (2016 - 2018)


 • QUALES: Gainbegiratze moldagarri bidezko ikasketa automatikoa itzulpenaren kalitatearen estimaziorako

  (2017 - 2018)
 • BERBAOLA: Hizkuntzaren eta hizketaren teknologiak RIS3ko eremuetara aplikatuta.  (2017 - 2017)
 • Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES.

  Ibermática: Aholkularitza/formazioa IXA PIPES paketeari buruz

  (2017 - 2017)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa, B fasea.

  (2017 - 2017)
 • SENEZ 48

  SENEZ aldizkaria, 48

  (2017 - 2017)
 • Lexikoaren Behatokia IX

  Lexikoaren Behatokia IX

  (2016 - 2017)
 • Learning Interlingual Representations of Words and Concepts (Google faculty research awards 2015)  (2016 - 2017)


 • MODELA: Kalitate handiko Itzulpen Automatikoa Estatistika eta ikasketa Automatikoaren bide

  (2016 - 2017)
 • BAILab:Basque Advanced informatics laboratory.  (2011 - 2016)
 • ELIAS: Evaluating Information Access Systems  (2011 - 2016)
 • READERS: evaluation and development of reading systems  (2013 - 2016)
 • LoCloud: Eduki lokala Europeanako lainoan  (2013 - 2016)
 • (2013 - 2016)
 • ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.

  ELKAROLA: Ahots eta hizkuntz teknologiak lurralde adimentsu, industrial, barneratzaile eta eleanitz baterako.

  (2015 - 2016)
 • T2I Team (UPPA) / Ixa Team (UPV/EHU)  (2016 - 2016)
 • El orden de las palabras en la prosa lógico-discursiva en euskera: sobre los criterios de corrección  (2015 - 2016)
 • EXTRECM: Kontzeptu medikoen arteko erlazioen erauzketa askotariko informazio-iturrietatik.  (2014 - 2016)
 • Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa.

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea: bigarren urratsa

  (2016 - 2016)
 • Google faculty research awards 2016  (2016 - 2016)
 • Orotariko Euskal Hiztegia

  Orotariko Euskal Hiztegia corpus bihurtzea.

  (2016 - 2016)
 • Ondarebideak

  Ondarebideak

  (2016 - 2016)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.

  Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.

  (2016 - 2016)
 • ICTdocsim - Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTdocsim - IKTen sektorea gainbegiratzeko teknologia automatikoa

  (2016 - 2016)
 • Infraestructura para la traducción automática: adaptación de Matxin-Moses.

  Itzulpen automaikorako azpiegitura: Matxin-Moses egokitzapena

  (2016 - 2016)
 • Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.

  Erreferentziazko terminologia klinikoa euskarara itzultzea.

  (2016 - 2016)
 • Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.

  Codefest: Antolaketa eta moduluen diseinua.

  (2016 - 2016)
 • NLPAR: Arquitecturas NLP.

  NLPAR: Hizkuntzaren Prozesamendurako arkitekturak

  (2016 - 2016)
 • IXA taldea, A motako ikertalde finkatua ( 2010-2015 )  (2010 - 2015)
 • Lexikoaren Behatokia VIII  (2015 - 2015)
 • NewsReader: Building structured event indexes of large volumes of financial and economic data for decision making  (2013 - 2015)
 • Ondarebideak  (2015 - 2015)
 • TACARDI: Testuinguruaren erabilera itzulpen automatikoan eta horren hobekuntza Interneteko baliabide dinamikoak baliatuz.  (2013 - 2015)
 • SKaTeR: Testu-irakurketaren bidezko ezagutza-eszenarioen eskuratzea: ebentoen detekzioa eta eszenarioen indukzioa.  (2013 - 2015)
 • Moodmap, D2016 Iritzien Behatokia.  (2015 - 2015)
 • KulturBideak Donostia 2016

  KulturBideak Donostia 2016

  (2015 - 2015)
 • Ber2Tek - Hizkuntza-, ahots- eta multimedia-teknologia hizkuntzen industrien zerbitzuan.  (2012 - 2014)
 • RUNASIMI. Recursos básicos para el procesamiento automático de la lengua quechua: base de datos léxica y corpus textual.  (2013 - 2014)
 • OpeNER: Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition  (2012 - 2014)
 • ENEUS-Testing the portability of techniques to handle dissimilar source and target languages in MT  (2012 - 2014)
 • ICTREADER: Vigilancia tecnológica automática del sector TIC.

  ICTREADER : IKT sektorearren baibegiraketa automatikoa

  (2014 - 2014)
 • Lexikoaren Behatokia VII  (2014 - 2014)
 • OPENMT-2 Itzulpen automatiko hibridoa eta ebaluazio aurreratua (EHU)  (2010 - 2013)
 • IRAKURRI: Galderen sorkuntza automatikoa irakurmenean laguntzeko  (2012 - 2013)
 • IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.

  IBILBIDE: ondare kultural digitalean nabigatzeko teknikak.

  (2012 - 2013)
 • POETAUTO: Bertsolaritzarako laguntzaile informatikoa eta bertsolari automatikoaren sorkuntza.  (2012 - 2013)
 • SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.

  SENDAUR: Sendagaien aurkako erreakzioen detekzioa osasun txostenetan eta ondorioz, hospitaleko segurtasunaren hobetzea.

  (2012 - 2013)
 • WIKITZUL: Elkarren arteko aberasketa Itzulpen automatikoko eta Euskarazko wikipediako tresnen artean.  (2012 - 2013)
 • Lexikoaren Behatokia VI  (2013 - 2013)
 • EHU-Azpietiura 2013. Cluster para cloud computing y procesamiento distribuido del lenguaje natural.  (2013 - 2013)
 • Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.

  Hibrido Sint: Erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak. Integrazioa XML estandarretan oinarritutako corpus kudeatzeko plataforma.

  (2011 - 2013)
 • Aholkularitza: Silabizazio estandarra.

  Aholkularitza: Silabizazio estandarra.

  (2013 - 2013)
 • PATHS - Atzipen Pertsonalizatua Kultur Ondare Espazioetara  (2011 - 2013)
 • GARATERM-2  (2011 - 2012)
 • Komunikazio akademiko-profesionala euskaraz: web 2.0 baliabideen sorrera  (2011 - 2012)
 • IXA taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua  (2010 - 2012)
 • Lehen urratsak Quechua-ren prozesaketa automatikoan. Corpus, morfologia eta lexikoa.  (2012 - 2012)
 • EUS-SRL. Rol Semantikoen etiketatze erdiautomatikoa hizkuntzaren prozesamenduko aplikazio aurreratuetarako.  (2011 - 2012)
 • OSAKU: OSAsun txostenen KUdeakertarako laguntza sistema.  (2011 - 2012)
 • DIALEKTA:Aldaera dialektaletatik lemak eta morfologia inferitzeko tresnak  (2011 - 2012)
 • Lexikoaren behatokia V  (2012 - 2012)
 • Euskarazko diskurtso-markatzaileen hiztegia (I)  (2010 - 2012)
 • KNOW2: Hizkuntza ulertzeko teknologiak, arlo jakinetako informazioaren atzipen eleaniztunari begira  (2010 - 2012)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2009  (2009 - 2011)
 • Berbatek: Hizkuntz industria sustatzeko tresnak eta teknologiak  (2009 - 2011)
 • Integración de módulo de extracción de keywords en ACK.  (2010 - 2011)
 • KYOTO: knowledge yielding ontologies for transition-based organizations  (2008 - 2011)
 • ImFuTourNet-EHU  (2009 - 2011)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal.  (2010 - 2011)
 • Europeana v1.0  (2009 - 2011)
 • Open-BIA: Informazio-kudeaketarako plataforma adimenduna, enpresetako erabaki-hartzeari zuzendua  (2009 - 2011)
 • TSABL: Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language.  (2007 - 2011)
 • (2011 - 2011)
 • Epec-Rolsem: Corpus anotado con estructuras argumentales y roles temáticos para el euskera.  (2009 - 2011)
 • RICOTERM-3  (2007 - 2010)
 • IMLT: Tresna eta baliabide linguistikoak integratzeko eredu orokorra. XML estandarrean oinarritutako proposamen bat.  (2007 - 2010)
 • Desarrollo de un traductor automático bidireccional adaptable a ámbitos específicos basado en arquitecturas híbridas.  (2010 - 2010)
 • ARIKINGL: Ingelesa eta Euskara ikasteko materialaren sorkuntza corpusetan oinarrituta.  (2009 - 2010)
 • Sareko Euskal Gramatika  (2008 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia III  (2010 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Prozesadore linguistikoetarako zerbitzari dedikatuaren berritzea.  (2010 - 2010)
 • EHU-Azpiegitura2010: Corpus eta baliabide linguistikoen kudeaketarako zerbitzaria  (2010 - 2010)
 • ITAUNKA: ikasleek zientzia eta teknologiari buruz eginiko galderak modu automatikoan erantzuteko sistema.  (2009 - 2010)
 • Lexikoaren Behatokia II  (2009 - 2010)
 • OROIMEN: Itzulpen-memorien integrazioa itzulpen automatikoaren sistema hibrido batean. hybrid MT system.  (2009 - 2010)
 • Ancora-net: Integración multilingüe de recursos lingüísticos semánticos  (2010 - 2010)
 • Bilatzaile geolexikoa  (2009 - 2010)
 • ESKOLA HIZTEGIEN KUDEAKETA SOFTWARE LIBREAZ  (2010 - 2010)
 • Consultoría en el desarrollo del módulo de selección lexical y desambiguación semántica del traductor matxin.  (2009 - 2009)
 • WNTERM: Zientzia eta teknologiaren domeinu ontologiak.  (2008 - 2009)
 • KNOW: Desarrollo de tecnologías multilingües a gran escala para la comprensión del lenguaje.  (2006 - 2009)
 • OpenMT: Itzulpen Automatikoa kode irekian eta metodo hibridoak erabiliz. RBMT-EBMT metodoak.  (2006 - 2009)
 • Ixa Taldea. Ikertalde finkatua (2007-2012)  (2007 - 2009)
 • AVIVAVOZ: Tecnologías para la traducción de voz: reconocimiento, traducción estadística basada en corpus y síntesis  (2006 - 2009)
 • EPEC-RS: Argumentu-egitura eta rol semantiko mailan etiketatutako euskarazko corpusa.  (2008 - 2009)
 • Lexikoaren Behatokia I  (2008 - 2009)
 • RTTH: Hizketa-teknologiako sare tematikoa 2007  (2007 - 2009)
 • TIMM sare tematikoa: Tratamiento de Información Multilingüe y Multimodal  (2007 - 2009)
 • SinTeus: analizatzaile sintaktikoa.  (2008 - 2008)
 • Traducción automática castellano-euskara, de código abierto, general y para textos administrativos.  (2008 - 2008)
 • Itzulpen automatikorako sistema Matxin E.  (2008 - 2008)
 • AnHITZ 2006: Hizkuntz teknologiak ingurune adimentsuetako elkarrekintza eleanitzerako  (2006 - 2008)
 • Semantikoki etiketatutako corpusa euskaraz  (2007 - 2008)
 • Ixa taldea. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua. UPV/EHU 2005  (2005 - 2008)
 • Garaterm: diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoaren diseinua eta integrazioa.  (2007 - 2008)
 • Morfologia lexikoaren eta testu-pragmatikaren aplikazioak hizkuntz prozesamenduaren eta hizkera berezituen esparruan: 1. Egile-izen eratorriak, ekintza-izenak eta izenen arteko harremanak. 2. Lokailu pragmatika-funtzioa duten (gramatika-)osagaiak.  (2006 - 2008)
 • Ehiztari2: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores 2  (2007 - 2008)
 • EurOpenTrad(3): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko .  (2008 - 2008)
 • XUXENB: Bizkaierazko zuzentzaile ortografikoa.  (2008 - 2008)
 • PRAXEM: Etiquetado semántico y pragmático del corpus CESS-ECE.  (2006 - 2007)
 • TRESNA LINGUISTIKO-INFORMATIKOAK KUBAKO ESKOLETAKO UMEENTZAT  (2006 - 2007)
 • EurOpenTrad: Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko  (2006 - 2007)
 • PREST. Profesionalen berariazko komunikazio-gaitasunaren etengabeko garapenari laguntzeko baliabide telematikoa  (2006 - 2007)
 • EurOpenTrad(2): Kode irekiko itzulpen automatiko aurreratua Estatu espainiarreko hizkuntzak Europan integratzeko  (2007 - 2007)
 • REMIXEE: Reconocimiento mixto de emociones en euskera  (2006 - 2007)
 • RICOTERM-2  (2004 - 2007)
 • CESS-ECE: Corpus etiquetados sintáctico-semánticamente del español, catalán y euskera  (2005 - 2007)
 • Edisyn  (2006 - 2007)
 • Idazkari:Transcripción e indexado automático de reuniones  (2006 - 2007)
 • DAHAD: Domeninu askeko hitz adiera desanbiguazioa.  (2006 - 2007)
 • Consulta en la web del corpus epec, etiquetado sintáctico y semántico  (2006 - 2007)
 • Argazkien gaineko bilaketa eleanitza  (2005 - 2006)
 • Ehiztari: Habilitación de recursos de voz como elementos accesibles a buscadores  (2005 - 2006)
 • Balio berezitudun unitateak eta testu berezituak euskaraz: morfologia lexikoa etatestuaren gramatika  (2004 - 2006)
 • Control terminológico y discursivo para la recuperación de información en ámbitos comunicativos especializados  (2005 - 2006)
 • IXA taldea, Errendimendu handiko taldea  (2002 - 2005)
 • MEANING: Amaraun mailako hizkuntza-teknologia eleanitzen garapena  (2002 - 2005)
 • VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR CUBANO  (2003 - 2005)
 • OpenTrad: Itzulpen automatikoa Espainiako Estatuaren hizkuntzen artean eta kode irekian  (2004 - 2005)
 • HIKAS: Hizkuntzen autoikaskuntza on-line  (2004 - 2005)
 • EUSEMCOR: Euskarazko konkordantzia semantikoa  (2004 - 2005)
 • Euskarari aplikatutako zuzenketa lexikoa, morfologikoa eta sintaktikoa.  (2004 - 2005)
 • VOLEM-2  (2004 - 2005)
 • Emozio: estudio de tecnologías y herramientas aplicables a medición emocional  (2004 - 2005)
 • RekEmozio: Reconocimiento de emociones basada en reconocimiento de gestos faciales y voz  (2005 - 2005)
 • HIZKING21:Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena  (2004 - 2005)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa  (2003 - 2004)
 • HIZKING21: Hizkuntz ingeniaritza XXI. menderako.Hizkuntz ahalmena duten sistemetan hizkuntz ingeniaritzako baliabide eta tresnak integratzeko tekniken garapena  (2002 - 2004)
 • Zuhaitz semantiko-sintaktikoen datu-base baten sorkuntza  (2002 - 2004)
 • IHARDETSI: Corpus espezializatuen gaineko galderak erantzuteko sistema  (2003 - 2004)
 • CORPUS-TR: Corpusaren informazioa erauzteko tresna informatikoak  (2003 - 2004)
 • SOLUCIONES ERGONÓMICAS E INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS EN TUTORES INTELIGENTES APLICADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDADES  (2004 - 2004)
 • Ikasketa automatikoan oinarritutako tekniken aplikazioa euskaraz idatzitako dokumentuak sailkatzeko eta berreskuratzeko  (2002 - 2004)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2001 - 2003)
 • XUXENG: Euskarazko testuetarako estilo- eta gramatika-zuzentzailearen prototipo baten diseinu eta inplementazioa  (2002 - 2003)
 • Euskarazko zuzentzaile ortografikoa. Mac 2001  (2002 - 2002)
 • UZEI SINONIMOEN HIZTEGIAREN INTEGRAZIOA WORD TESTU-PROZESADOREAN  (2001 - 2002)
 • Ikus-entzunezkoen gaineko bilatzaile mutimodal baten bideragarritasun-azterketa  (2002 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2001 - 2002)
 • HERMES: hemeroteka elektronikoak: bilaketa eleanitza eta erauzketa semantikoa  (2002 - 2002)
 • Multimeteo, euskarazko eguraldi-iragarpenen sorkuntza  (2000 - 2001)
 • Sintaxi lexikoa: ikuspegi teorikoak eta euskararako hiztegi espezifikoen osaketa  (2000 - 2001)
 • HIZTEGIA 2002: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria  (2000 - 2001)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (1999 - 2001)
 • GaInternet: Interneteko euskarazko testuetarako eduki-arakatzaile adimenduna  (2000 - 2001)
 • Berbasare: Estaldura zabaleko ezagutza-base lexiko-semantikoa Hizkuntzaren Teknologiako aplikazio komertzialetan erabilgarria  (2000 - 2000)
 • GaInternet: Interneteko euskararen arakatzaile adimenduna  (2000 - 2000)
 • Elhuyar Hiztegia eta testu-prozesamenduko programen integrazioa  (1999 - 2000)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoa Macintosh plataforman  (2000 - 2000)
 • Euskarazko testu ahots-bihurketa prozesuan analisi morfosintaktikoa barneratzea  (1998 - 2000)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (2000 - 2000)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural  (1996 - 1999)
 • IXA Taldea. Errendimendu handiko taldea  (1999 - 1999)
 • XUXEN zuzentzaile ortografikoaren UNIX sistema eragilerako eta analizatzaile morfosintaktikorako 100 lizentziaren kontratazioa.  (1999 - 1999)
 • Ordenagailuz lagunduriko irakaskuntzako euskara-gaztelania tutore bat eraikitzeko oinarri metodologikoak  (1998 - 1999)
 • HAINT: Interneterako ingurune linguistikoa  (1999 - 1999)
 • EDBL datu-base lexikalaren erabilera publikorako ingurunea  (1998 - 1999)
 • Idazkide sistemaren merkaturatzerantz  (1998 - 1998)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( II )  (1997 - 1997)
 • IDAZKIDE. Euskara ikasteko sistema laguntzailea:prototipoa  (1996 - 1997)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( III )  (1997 - 1997)
 • IDAZKIDE.Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua:  (1996 - 1996)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( II )  (1996 - 1996)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea  (1996 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa  (1995 - 1996)
 • XUXEN euskararako zuzentzaile ortografikoaren 2. bertsioa  (1995 - 1996)
 • HLEH Hiztegiaren bertsio elektronikorantz ( I )  (1996 - 1996)
 • ITEM: Recuperación de Información Textual en un Entorno Multilingüe con técnicas de lenguaje natural  (1996 - 1996)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1996)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1995)
 • IDAZKIDE. Hizkuntza baten ikaskuntza-prozesuaren ikerketarako sistema adimendua.  (1995 - 1995)
 • ANHITZ: Itzulpenetarako hiztegi-sistema lagungarria  (1994 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea  (1995 - 1995)
 • EUSLEM: Euskararako Lematizatzaile/etiketatatzaile automatikoa  (1995 - 1995)
 • Testuinguruan oinarritutako euskararako zuzentzailea ( I )  (1995 - 1995)
 • Edición de obras de referencia en formato electrónico y servicio de consulta on-line  (1994 - 1994)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( II )  (1993 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( I )  (1992 - 1994)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea ( II )  (1992 - 1994)
 • Hiztegi-sistema eleanitz adimenduna ( I )  (1992 - 1993)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea  (1992 - 1993)
 • HAIN: Hizkuntz Aplikazioetarako Ingurunea  (1993 - 1993)
 • Xuxen Euskararako Zuzentzaile Ortografikoaren merkaturatzea  (1992 - 1993)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( II )  (1990 - 1991)
 • Euskararako zuzentzaile ortografiko eta analizatzaile morfologikoa ( I )  (1988 - 1989)
 • Euskara-Gaztelania itzulpen automatiko mugaturako tresna lagungarrien diseinua  (1988 - 1989)
 • Euskararen oinarrizko hiztegiaren eraikipena (tratamendu informatikoa)  (1982 - 1987)
Atzera